Hotline: (84-58) 3.523.768
Copyright © 2015 - DUBAI NHA TRANG HOTEL - Address: 04 Tôn Đản - Nha Trang - Khánh Hòa - Telephone: (84-58) 3.523.768 - Fax: (84-58) 3.523.768